woensdag 12 oktober 2016

Tweede Kamer stemt voor verplichten open standaarden

Het is wat rustig geweest. Op deze blog. En ogenschijnlijk ook bij de Nederlandse overheid waar het gaat om open standaarden. Als dat al zo zou zijn, is er nu toch goed nieuws. Bij de behandeling van het Actieplan Open Overheid is een motie aangenomen om het gebruiken van open standaarden bij de Rijksoverheid en de decentrale overheden te verplichten bij wet. Er komt dan er eindelijk een einde aan het halfslachtige beleid op dit vlak. Een goed voorbeeld ligt voor de Tweede Kamer voor het oprapen
Het is in ieder geval uitstekend nieuws. Dank gaat in ieder geval uit naar Astrid Oosenbrug voor haar deskundige en onvermoeibare inzet voor een gezondere aanpak van 's lands ICT. En natuurlijk aan alle Kamerleden die snappen dat dit belangrijk is. De motie verzoekt de regering ook om kennis over open source software waarover de overheid beschikt ter beschikking te stellen via bestaande structuren. Ook nuttig, want er is bij allerlei diensten heel veel kennis op dit vlak. Hulde!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten