vrijdag 25 mei 2012

De open Nederlandse overheid – congres op 31 mei

Ik ben van een generatie waarin openheid groeide: open communiceren, en toch ook proberen oprecht te zijn. Die thema's waren 'in'. En gelukkig zijn deze periodes er vaker. Natuurlijk zijn er processen waarbij je niet op elk moment alles 'open' kunt doen. Sommige dingen liggen zakelijk of politiek gevoelig en kunnen beter in kleine kring worden behandeld.
Het is best redelijk gelukt met die openheid. Ook in hiërarchische verhoudingen: kind – ouder, werknemer – baas, burger – overheid. Over die overheid wou ik het nog even hebben. Niet met verhandelingen over 'open politiek' en het al dan niet verfoeilijk zijn van 'achterkamertjes'. Dat doe ik wel weer ergens anders.
Ik wil het nu hebben over onze overheid en open gegevens en open gereedschappen. Als gevolg van het groeiende maatschappelijke bewustzijn rond automatisering en de kosten en risico's van het afgesloten zijn van software en bestandsformaten, heeft de Tweede Kamer zich destijds uitgesproken in de beroemde motie Vendrik: open source en open standaarden zijn belangrijk en de overheid moet dat stimuleren. Dat is een kleine 10 jaar geleden, november 2002. Sindsdien zijn er twee overheidsprogramma's geweest om open source en open standaarden te stimuleren: OSOSS en NoiV. Projecten die veel hebben bijgedragen een bewustzijn van de materie. Wat we echter nog niet hebben gezien van de Nederlandse overheid, is een hard programma, waarin minder plaats is voor stimuleren en méér voor doen. Er is wel veel gebeurd de afgelopen jaren en de ontwikkelingen gaan door. Een mooie kans om dat te zien is het aanstaande congres OpenOverheid, 31 mei in Utrecht.
Uw schrijver is daar met zijn bedrijf Nou&Off aanwezig om zich sterk te maken voor het open source office-segment. En er zijn andere belangrijke onderwerpen. Wat dacht u van "Economische Impact: Hoe open standaarden en open source software kunnen bijdragen aan economische groei en kostenbesparing". Dat lijkt me een zeer nuttig thema in deze tijd van economische veranderingen. Er zijn talloze getalenteerde mensen in Nederland, die prima software kunnen maken en verbeteren. En dan bedoel ik natuurlijk wel open software, die werkt met vrije open standaarden. Van dat soort werk kunnen overheden en andere organisaties nog véél meer profijt hebben dan nu al het geval is. Een verstandige overheid zoekt dat grondig uit, investeert daar in, en verscheept niet tientallen jaarlijks miljoenen licentiegelden.
En net tijdens het type van de laatste zin krijg ik een bericht over deze petitie: een oproep aan overheden om verantwoord met hen gemeenschapsgeld om te gaan. Ajb tekenen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten