zaterdag 20 november 2021

Situatie rond corona verdient correct en inhoudelijk goed debat en is niet gediend met verwijdering en geweld

Dit weekend is het najaarscongres van de Partij voor de Dieren. Onze samenleving zit door de corona-crisis in een ongekende situatie, met angst, spanningen, onzekerheden en verdriet. En zelfs geweld.

Met afschuw heb ik kennis genomen van het geweld gisteren in Rotterdam - wat je ook van de achtergronden of persoonlijke motieven of omstandigheden van betrokken mag denken of vinden.
Daarnaast is er de aanstaande uitrol van 2G-beleid over Nederland. En zojuist weer het nieuws dat weer dat de Europese Commissie werkt aan het permament maken van de 'coronacheck'... Actuele ontwikkelingen met een grote ernst. En ik heb daarom zojuist de volgende motie ingediend bij het bestuur.


Het online congres op
21 november 2021
constaterdende, dat
– we met afschuw kennis hebben kunnen nemen van het geweld gisteren in Rotterdam, als extreme uiting van de spanningen, onrust en het geweld in de samenleving dat mede wordt aangewakkerd door de ontwikkelingen in het corona-beleid;

– de PvdD respect, mededogen, persoonlijke vrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel heeft staan;
– de PvdD in het debat rond corona steeds duidelijk verwoordt te zijn voor goede voorlichting over en tegen vaccinatieplicht en -dwang;
– de PvdD in het debat rond corona herhaaldelijk heeft uitgesproken voor een bredere onderbouwing van het beleid te zijn;

– gezien de wijze waarop beleid en wetgeving zich de afgelopen anderhalf jaar in allerlei landen zijn uitgerold, waarbij sommige landen voorop lopen en andere landen, waaronder Nederland, in het algemeen volgen, het aannemelijk is dat ook in Nederland een letterlijke vaccinatieplicht, nog een stap verder dan de huidige grote dwang, binnenkort op de agenda zal staan;
– de eventuele invoering van een 2G-beleid een verdere onredelijke, op geen enkele wijze wetenschappelijk te verantwoorden inpreking van de vrijheid van veel mensen zal betekenen;

– dat het debat rond corona inhoudelijk, met betrekking tot de juistheid van de onderbouwing, wordt aangevoerd door een partij die ideologisch ver staat van de PvdD;
– dat die partij er niet voor lijkt terug te deinzen onrust in de samenleving aan te wakkeren; dat de stijl van optreden van die partij niet bijdraagt aan een open, inhoudelijk en correct debat;

van mening, dat
– het debat rond corona en de maatschappelijke impact te belangrijk zijn om ten prooi te mogen vallen aan extremen;
– het debat rond nog sterkere vaccinatiedwang en vaccinatieplicht niet uitsluitend op basis van respect voor persoonlijke integriteit kan worden gewonnen, maar ook met actuele complete wetenschappelijke gegevens moet worden gevoerd;

verzoekt
– de fracties van de partij in de Tweede Kamer en Eerste Kamer nog meer in te zetten op het verbreden van de beleidsonderbouwing rond corona, met name ook met actuele inzichten, openbaarheid van gegevens, en complete gegevens, waarover vanuit de medisch wetenschappelijke wereld veel meer te zeggen is dan waarmee het debat in de Kamer nu wordt gevoerd. en gaat over tot de orde van de dag.

vrijdag 25 augustus 2017

LibreOffice bij het Tilburg University Orientation Program

Aan het begin van het nieuwe studiejaar, organiseert de Universiteit Tilburg het Tilburg Orientation Program (TOP), met allemaal interessante en leuke zaken voor de nieuwe studenten. Zo was er op 22 augustus, een mooie zonnige dag, een groot festijn in een park, met veel spellen en standjes en muziek en bier.. En: er waren drie mensen van het Nederlandstalige LibreOffice team!
We hadden een leuke stand en zowel flyers als kleine kaartjes voorbereid. Vooral de kaartjes waren handig om in contact te komen met mensen: "want a free card for free software" is een korte en aantrekkelijke boodschap. We hebben zo dus zes à zevenhonderd kaartjes weggegeven. Natuurlijk ook goede gesprekken gehad. Tientalle mensen en groepen wilden meer informatie. Natuurlijk zijn er ook mensen die open source kennen of gebruiken. Of net een nieuwe Mac hebben gekocht en goede office-software zoeken :)
Het is altijd interessant om te zien hoe mensen reageren. Bijvoorbeeld als je vertelt dat het niet is, dat Microsoft van studenten houdt als ze de software goedkoop aanbieden, maar dat ze je er alleen maar aan willen laten wennen, zodat ze je flink kunnen laten betalen ná je studie... Vergelijk dat met LibreOffice: altijd vrij, als je studeert, thuis en op het werk. Natuurlijk met de vrije keuze om te doneren of betaalde ondersteuning te nemen, als dat gewenst is. Mooi om te horen hoe sommige van de studenten de manier waarop Microsoft dit doet "de drugs dealer methode" noemen ;) Hoe dan ook: Pieter Kristensen, Freek de Kruijf en ik hadden veel plezier met de mensen, de muzien en het uiteggen van LibreOffice. Dit krijgt - wat mij betreft - de volgende jaren een vervolg :) Niet in het minst omdat het een goede plek om het belang van ODF als duurzame documentstandaard te ondersteunen.

maandag 12 december 2016

LibreOffice heeft natuurlijk alternatieven voor gebruikers van alle soorten Microsoft-interface

Eén van de voordelen van LibreOffice is altijd al geweest dat het gebruikers de vertrouwde menu-structuur biedt. Minder bekend is dat LibreOffice ook oplossingen heeft voor een groep gebruikers die juist erg gewend is aan de lint-interface. Ook daarvoor heeft LibreOffice nu een oplossing: de Notebookbalk!

Door de tijd heen is bij LibreOffice gewerkt aan het concept van de Notebookbalk, en dat is nog verder ontwikkeld door het werken met de Glade-designer* voor de gebruikersomgeving. Met de getabde weergave, ziet het er uit als een notitieblok ;)

De Notebookbalk zelf kent ook verschillende vormen: Tabs, Contextueel-enkel en Contextueel-groepen. Het kan eenvoudig gezien worden in de aanstaande 5.3 uitgave, als de experimentele functies zijn ingeschakeld. De officiële 5.3-release is eind januari.


LibreOffice biedt een ideale oplossing voor zowel mensen die graag met een menu werken, als voor hen die kiezen voor een zijbalk, alsook voor hen die voor een meer blok-achtige interface kiezen!

Instellen

 • Extra > Opties > LibreOffice Algemeen > Geavanceerd … vink aan Experimentele functies
 • Beeld > Werkbalk lay-out > Standaard/Enkele werkbalk/Zijbalk/Notebookbalk
 • Beeld > Notebookbalk > Tabs/Contextueel enkel/Contextueel groepen
 •   (activeer vanuit Tabs-instelling de Menubar via het LibreOffice-pictogram linksboven)

  *) Info Glade-designer
  *) Download LibreOffice 5.3 bèta 1

  woensdag 12 oktober 2016

  Tweede Kamer stemt voor verplichten open standaarden

  Het is wat rustig geweest. Op deze blog. En ogenschijnlijk ook bij de Nederlandse overheid waar het gaat om open standaarden. Als dat al zo zou zijn, is er nu toch goed nieuws. Bij de behandeling van het Actieplan Open Overheid is een motie aangenomen om het gebruiken van open standaarden bij de Rijksoverheid en de decentrale overheden te verplichten bij wet. Er komt dan er eindelijk een einde aan het halfslachtige beleid op dit vlak. Een goed voorbeeld ligt voor de Tweede Kamer voor het oprapen
  Het is in ieder geval uitstekend nieuws. Dank gaat in ieder geval uit naar Astrid Oosenbrug voor haar deskundige en onvermoeibare inzet voor een gezondere aanpak van 's lands ICT. En natuurlijk aan alle Kamerleden die snappen dat dit belangrijk is. De motie verzoekt de regering ook om kennis over open source software waarover de overheid beschikt ter beschikking te stellen via bestaande structuren. Ook nuttig, want er is bij allerlei diensten heel veel kennis op dit vlak. Hulde!

  vrijdag 21 augustus 2015

  Microsoft gebruikt omstreden publicatie om Office 365 te promoten

  De gigant uit Redmond moet zich grote zorgen maken nu het al een omstreden studie over een relatieve kleine Italiaanse stad gebruikt om opensource-software te bestrijden, terwijl tegelijkertijd veel grotere organisaties in Italië tevreden zijn met LibreOffice en bijvoorbeeld cijfers van Provincia di Perugia het tegenovergestelde van de Microsoft-publicatie bewijzen.

  Microsoft schrijft over de overstap van de stad Pesaro van OpenOffice naar Office 365. Er zijn echter de nodige twijfels rond die publicatie die een onderbouwing zou moeten bieden aan die overstap. Toch gebruikt Microsoft die publicatie op zijn website voor promotiedoeleinden.
  De publicatie is omstreden vanwege verschillende feiten. Er wordt bijvoorbeeld een bedrag van € 300.000 voor migratie en training genoemd en extra telefoonkosten van € 85 per jaar, zonder enige onderbouwing. Sonia Motegiove (2), een Italiaanse IT consultant, merkt daarover op dat een uitgebreide training voor 600 mensen maximaal € 25.000 kost. De publicatie claimt ook dat de gebruikersinterface problemen zou veroorzaken. Maar blijkbaar wordt veronderstelt dat de nieuwe 365-werkomgeving geen problemen voor de gebruikers gaat veroorzaken. Bij het gemelde gebrek van compatibiliteit van OpenOffice vraagt Motegiove zich af waarom Pesaro niet heeft gekozen LibreOffice, met een sterk verbeterde uitwisseling van documenten.
  In een andere publicatie wijst Italo Vignoli van LibreOffice-Italië op het gegeven dat Pesaro feiten negeert, zoals de veiligheidsproblemen die bestaan rond het gebruiken van Microsoft Office. Daarentegen zijn er om de migratie uit te leggen wel woorden gekozen die lezen als Microsoft propaganda.
  Alle vragen aan de stad Pesaro of the project manager zijn echter zonder antwoord gebleven.
  Bronnen rond Pesaro zeggen dat het hele migratie project niet klopte. Eerst kon het betrokken IT-bedrijf het project niet afmaken en halverwege het project kwam er ook een nieuwe IT-directeur met minder aandacht voor het project.

  Dit alles weerhoudt Microsoft er niet van om een 'onderzoek' te gebruiken voor het maken van valse claims.
  Deze situatie lijkt er op wat er gebeurde met een Microsoft gesponsord HP rapport over de stad München, die met Linux en LibreOffice werkt. Het HP rapport 'bewees' hoge kosten in München die zouden komen door de opensource-oplossing. Maar de realiteit is, dat alleen al tijdens de migratie 13 miljoen is bespaard. Dit staat nog los van de meer dan één miljoen licentiekosten die ieder jaar sinds 2013 worden bespaard. Besparingen die deels worden gebruikt om de ontwikkeling te steunen van opensource-software die München gebruikt en waarmee ook locale/regionale IT-bedrijven worden gestimuleerd.
  Zien deze acties van Microsoft er zo hopeloos uit omdat nu ook zijn office-business serieuze competitie ondervindt?

  donderdag 4 juni 2015

  Terugkijken en op de toekomst gericht zijn

  LibreOffice treedt binnen in de ruimte van mobiel en online werken, en we zullen spoedig een volledige open source private cloud oplossing zien. Geweldig! Toch wordt ik soms gedwongen om terug te kijken. Alleen omdat de naam "Open Office" bij veel mensen bekend is, vanwege het belangrijke verleden. Regelmatig moet ik uitleggen wat LibreOffice is en wat het zo anders maakt.
  Om dat laatste nog duidelijker te maken, hebben mijn collega Barend en ik gewerkt aan een vergelijking van de functies van LibreOffice en Apache OpenOffice. Lees het hier (Engelstalig). Let op: het is een document van bijna 60 pagina's. Het richt zich op gebieden als bruikbaarheid, handig werken, kwaliteit en verbeteringen, lokalisatie en meer. Het is een opsomming van honderden kleinere en grotere verbeteringen in LibreOffice, en maar een paar in Apache OpenOffice.

  Er is een opmerkelijk verschil tussen deze informatie en veel vergelijkingen van LibreOffice en Apache OpenOffice, zoals beschikbaar in artikelen op het internet. Journalisten lijken vaak geen tijd meer te hebben voor een goede analyse van het grote aantal functies die een productiviteitssuite aanbiedt. We hopen dat ons document die vergelijking volledig en overzichtelijk aanbiedt.
  Naar mijn mening is nu het moment voor ieder om OpenOffice gewoon te laten wat het is: een belangrijk deel van de geschiedenis. Er is volgens mij meer dan genoeg werk te doen voor LibreOffice - zie de introductie van dit artikel. Ik hoop en wens dat mensen zich daarop kunnen richten en plezier en bevrediging zullen vinden in het ontwikkelen van en werken met LibreOffice!

  woensdag 25 maart 2015

  je mooiste werkstuk met LibreOffice Writer

  Wat is er leuker dan met Document Freedom Day een publicatie uitbrengen die scholieren helpt mooie werkstukken te maken in een vrije open documentstandaard? Daarom heeft de Nederlandstalige LibreOffice-community vandaag de nieuwe publicatie "Maak je mooiste werkstuk met LibreOffice Writer", uitgebracht. Het is een handleiding gericht op scholieren vanaf 11 jaar. De publicatie zal ook beschikbaar komen in andere talen en tevens verschijnen in een versie voor de leeftijd 9-11 jaar. Hier te downloaden.
  En hier staat de volledige aankondiging.